? Báo cáo về đất đai, dân số, lao động
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Phòng chống dịch bệnh Covid-19Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTrường Sa
Thống kê truy cập

Báo cáo về đất đai, dân số, lao động

Báo cáo vv cung cấp bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa

Báo cáo vv cung cấp bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa

Báo cáo tình hình thực hiện công tác LĐTBXH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Báo cáo tình hình thực hiện công tác LĐTBXH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Báo cáo về thực hiện đăng ký đất đai và kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu năm 2021

Báo cáo về thực hiện đăng ký đất đai và kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu năm 2021
Cờ Đảng - Tổ quốcBẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤPCổng dịch vụ công quốc giaĐại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIIIDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/1/2023 2:30:52 PM

^ V? ??u trang
IWC Replica