? DANH MỤC TÀI LIỆU BẦU CỬ NHIỆM KỲ 2021 - 2026 | UBND Xã Ninh Sơn | ubnd-xa-ninh-son
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Phòng chống dịch bệnh Covid-19Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTrường Sa
Thống kê truy cập

BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

DANH MỤC TÀI LIỆU

 

*BIỂU MẪU HỒ SƠ NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ NINH SƠN NHIỆM KỲ 2021-2026:

 

- Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu HĐND xã Ninh Sơn nhiệm kỳ 2021-2026

Các biểu mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Ninh Sơn nhiệm kỳ 2021-2026

 

*CÁC VĂN BẢN XÃ NINH SƠN:

 

- Quyết định số 32/QĐ-UBND của UBND xã Ninh Sơn về việc thành lập Ủy ban bầu cử xã Ninh Sơn (xem)

- Kế hoạch số 02/KH-HĐND của HĐND xã Ninh Sơn về các hoạt động tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Quyết định số 30/QĐ-ĐU của Đảng ủy xã Ninh Sơn về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Kế hoạch số 10/KH-ĐU của Đảng ủy xã Ninh Sơn về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Kế hoạch số 12/KH-ĐU của Đảng ủy xã Ninh Sơn về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Kế hoạch số 01/KH-UBBC về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Quyết định số 02/QĐ-UBBC về việc thành lập Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Quyết định số 03/QĐ-UBBC về việc thành lập Tiểu ban cơ sở vật chất về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Quyết định số 04/QĐ-UBBC về việc thành lập Tiểu ban Giải quyết khiếu nại về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Quyết định số 05/QĐ-UBBC về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Quyết định số 07/QĐ-UBBC về việc thành lập Tổ giúp việc về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Thông báo số 08/TB-UBBC về việc tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu HĐND xã Ninh Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Nghị quyết số 09/NQ-UBBC về việc ấn định và công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã Ninh Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Thông báo số 11/TB-UBBC về kết quả tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu HĐND xã Ninh Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)

- Kế hoạch số 14/QĐ-UBBC về công tác Tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (xem)\

- Quyết định số 112/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Tổ bầu cử số 1 thuộc Khu vực bỏ phiếu số 1  (xem)

- Quyết định số 113/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Tổ bầu cử số 2 thuộc Khu vực bỏ phiếu số 2  (xem)

- Quyết định số 114/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Tổ bầu cử số 3 thuộc Khu vực bỏ phiếu số 3  (xem)

- Quyết định số 115/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Tổ bầu cử số 4 thuộc Khu vực bỏ phiếu số 4  (xem)

- Quyết định số 116/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Tổ bầu cử số 5 thuộc Khu vực bỏ phiếu số 5  (xem)

- Quyết định số 117/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Tổ bầu cử số 6 thuộc Khu vực bỏ phiếu số 6  (xem)

Cờ Đảng - Tổ quốcBẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤPCổng dịch vụ công quốc giaĐại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIIIDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/4/2023 2:33:55 PM

^ V? ??u trang
IWC Replica