Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTrường Sa
Thống kê truy cập
Xây dựng Đảng - Chính quyền

Đảng ủy xã Ninh Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII

Đảng ủy xã Ninh Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII
Đảng ủy xã Ninh Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII

     Thực hiện kế hoạch số 27-KH/TU, ngày 5/1/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 05/01/2017 về học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong nhiệm kỳ 2016-2020.

     Sáng ngày 08/02/2016 Đảng ủy xã Ninh Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII.

     Đảng ủy xã Ninh Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết trung ương 4 khóa XII

     Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành, các ngành đoàn thể cấp ủy các chi bộ trực thuộc trưởng thôn và 158 đảng viên trong toàn đảng bộ.

     Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng, đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thể hiện tầm nhìn và thái độ của người Cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

     Nhằm giúp các đồng chí cán bộ, đảng viên các ngành, các cấp nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó, tạo dự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác tại địa phương, lĩnh vực thuộc trách nhiệm của mình, và nhận diện những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ để kiên quyết xử lý, tiến hành triển khai thực hiện đồng thời các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XII với các nghị quyết khác của Trung ương và của địa phương trên tinh thần sáng tạo, nhanh gọn và áp dụng ở địa phương mình một cách hiệu quả nhất.

     Toàn cảnh hội nghị

     Sau buổi học tập các chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các cơ quan đơn vị trong xã theo chức năng, nhiệm vụ của mình viết bài thu hoạch học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)./.

                                                                                                                                                           THIÊN AN

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/23/2020 5:26:51 AM

^ Về đầu trang