? CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Phòng chống dịch bệnh Covid-19Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTrường Sa
Thống kê truy cập

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

XÃ NINH SƠN ĐÃ HOÀN THÀNH VIỆC CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008 SANG ISO 9001:2015

XÃ NINH SƠN ĐÃ HOÀN THÀNH VIỆC CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008 SANG ISO 9001:2015

Báo cáo kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý II/2021

Báo cáo kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý II/2021

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II/2021

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II/2021

Bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã Ninh Sơn phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động thuộc thẩm quyền của UBND xã Ninh Sơn

Bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã Ninh Sơn phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động thuộc thẩm quyền của UBND xã Ninh Sơn

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2021

NINH SƠN TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

NINH SƠN TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

NINH SƠN TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRONG MÙA DỊCH COVID - 19

NINH SƠN TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRONG MÙA DỊCH COVID - 19

Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính xã Ninh Sơn năm 2021

Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính xã Ninh Sơn năm 2021

Kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng UBND xã Ninh Sơn tháng 4 năm 2021

Kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng UBND xã Ninh Sơn tháng 4 năm 2021
Cờ Đảng - Tổ quốcBẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤPCổng dịch vụ công quốc giaĐại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIIIDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

7/5/2022 11:42:55 AM

^ V? ??u trang
IWC Replica