? ISO
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Phòng chống dịch bệnh Covid-19Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTrường Sa
Thống kê truy cập

ISO

Bản công bố UBND xã Ninh Sơn

Bản công bố UBND xã Ninh Sơn

Tổng hợp các điểm không phù hợp và khuyến nghị

Tổng hợp các điểm không phù hợp và khuyến nghị

Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng

Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng

Kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng UBND xã Ninh Sơn năm 2021

Kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng UBND xã Ninh Sơn năm 2021

Bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã Ninh Sơn phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động thuộc thẩm quyền của UBND xã Ninh Sơn

Bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã Ninh Sơn phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động thuộc thẩm quyền của UBND xã Ninh Sơn

Kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng UBND xã Ninh Sơn tháng 4 năm 2021

Kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng UBND xã Ninh Sơn tháng 4 năm 2021

Bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã Ninh Sơn phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã Ninh Sơn

Bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã Ninh Sơn phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã Ninh Sơn

Kế hoạch cập nhật văn bản HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã Ninh Sơn năm 2021

Kế hoạch cập nhật văn bản HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã Ninh Sơn năm 2021

Sổ tay chất lượng

Sổ tay chất lượng

Quy trình quản lý rủi ro

Quy trình quản lý rủi ro
Cờ Đảng - Tổ quốcBẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤPCổng dịch vụ công quốc giaĐại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIIIDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/1/2023 2:59:07 PM

^ V? ??u trang
IWC Replica