? Lĩnh vực Địa chính - Môi trường | UBND Xã Ninh Sơn | ubnd-xa-ninh-son
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Phòng chống dịch bệnh Covid-19Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTrường Sa
Thống kê truy cập

Lĩnh vực Địa chính - Môi trường

1/ Quy trình Cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp GCN XEM

2/ Quy trình Đăng ký cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất XEM

3/ Quy trình Đăng ký cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển QSDĐ trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp GCN nhưng chưa thực hiện chuyển quyền theo quy định XEM

4/ Quy trình Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào cấp GCN đã cấp XEM

5/ Quy trình Đăng ký và cấp GCN QSDĐ , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu XEM

6/ Quy trình Hòa giải tranh cháp đất đai XEM

7/ Quy trình Kiểm tra, xác nhận thông tin về đất đai XEM

8/ Quy trình Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường XEM

9/ Quy trình Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết XEM

10/ Quy trình Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản XEM

11/ Quy trình Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường XEM

12/ Quy trình Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn vốn và chia sẽ lợi ích XEM

13/ Quyết định về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực đất đai, môi trường thuộc thẩm quyền UBND cấp xã XEM

14/ Quy trình về lĩnh vực đất đai XEM

15/ Quyết định 2314 về đất đai XEM

Cờ Đảng - Tổ quốcBẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤPCổng dịch vụ công quốc giaĐại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIIIDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/4/2023 1:29:24 PM

^ V? ??u trang
IWC Replica