? Lĩnh vực Nội vụ - Tôn giáo | UBND Xã Ninh Sơn | ubnd-xa-ninh-son
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Phòng chống dịch bệnh Covid-19Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTrường Sa
Thống kê truy cập

Lĩnh vực Nội vụ - Tôn giáo

1/ Quy trình Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số XEM

2/ Quy trình Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng XEM

3/ Quy trình Đăng ký hoạt động tín ngưỡng XEM

4/ Quy trình Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung XEM

5/ Quy trình Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung XEM

6/ Quy trình Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã XEM

7/ Quy trình Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bèn xã khác XEM

8/ Quy trình Kiểm tra, rà soát, đánh giá, đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và bình chọn, xét công nhận bổ sung, thay thế người có uy tín XEM

9/ Quy trình Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã XEM

10/ Quy trình Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã XEM

11/ Quy trình Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc XEM

12/ Quy trình Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung XEM

13/ Quy trình Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình XEM

14/ Quy trình Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề XEM

15/ Quy trình Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất XEM

16/ Quy trình Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị XEM

17/ Quy trình Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến XEM

Cờ Đảng - Tổ quốcBẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤPCổng dịch vụ công quốc giaĐại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIIIDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/4/2023 1:22:25 PM

^ V? ??u trang
IWC Replica