? Lĩnh vực Nông nghiệp | UBND Xã Ninh Sơn | ubnd-xa-ninh-son
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Phòng chống dịch bệnh Covid-19Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTrường Sa
Thống kê truy cập

Lĩnh vực Nông nghiệp

1/ Quy trình Cấp GCN kinh tế trang trại XEM

2/ Quy trình Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn XEM

3/ Quy trình Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân XEM

4/ Quy trình Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước... XEM

5/ Quy trình Khai thác rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư XEM

6/ Quy trình Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa XEM

7/ Quy trình Thủ tục đăng ký khai thác tận dụng gỗ rừng trồng bằng vốn tự đầu tư, khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn XEM

8/ Quy trình Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân XEM

9/ Quy trình xác nhận của UBND cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức... XEM

10/ Quy trình Xác nhận của UBND cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên XEM

11/ Quy trình Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật XEM

12/ Quy trình Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản XEM

Cờ Đảng - Tổ quốcBẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤPCổng dịch vụ công quốc giaĐại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIIIDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/4/2023 3:31:17 PM

^ V? ??u trang
IWC Replica