? Lĩnh vực Thương binh - Xã hội | UBND Xã Ninh Sơn | ubnd-xa-ninh-son
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Phòng chống dịch bệnh Covid-19Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTrường Sa
Thống kê truy cập

Lĩnh vực Thương binh - Xã hội

1/ Quy trình Công nhận hộ nghèo, hộ cân nghèo phát sinh trong năm XEM

2/ Quy trình Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm XEM

3/ Quy trình Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật XEM

4/ Quy trình Giải quyết chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh XEM

5/ Quy trình Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được  trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng XEM

6/ Quy trình Hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp XEM

7/ Quy trình Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng BTXH XEM

8/ Quy trình Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện XEM

9/ Quy trình Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em XEM

10/ Quy trình Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn XEM

11/ Quy trình Thủ tục đề nghị hỗ trợ đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng XEM

12/ Quy trình Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng XEM

13/ Quy trình Thủ tục thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng BTXH XEM

14/ Quy trình Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh XEM

15/ Quy trình Trợ giúp đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sữa chữa nhà ở XEM

16/ Quy trình Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật XEM

17/ Quy trình Xác nhận đối tượng học sinh hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập trung học cơ sở XEM

18/ Quy trình Xác nhận đơn xin vay vốn của hộ gia đình có con em là học sinh, sinh viên XEM

19/ Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình gđ 2016-2020 XEM

20/ Quy trình Giải quyết trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia nước bạn Lào, Campuchia XEM

21/ Quy trình Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hố sơ liệt sỹ XEM

22/ Quy trình Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ XEM

23/ Quy trình Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng XEM

24/ Quy trình Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày XEM

25/ Quy trình Thủ tục giải quyết chế độ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế XEM

26/ Quy trình Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ XEM

27/ Quy trình Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết XEM

28/ Quy trình Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến XEM

29/ Quy trình Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng XEM

30/ Quy trình Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học XEM

31/ Quy trình Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học XEM

32/ Quy trình Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ... XEM

33/ Quy trình Thủ tục mua thẻ bảo hiểm y tế cho người có công và thân nhân XEM

34/ Quy trình Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ XEM

35/ Quy trình Thủ tục trợ cấp hàng tháng hàng tháng đối thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến XEM

36/ Quy trình Thủ tục trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần XEM

37/ Quy trình Thủ tục trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần XEM

38/ Quy trình Thủ tục trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến XEM

39/ Quy trình Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi XEM

40/ Quy trình Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ XEM

41/ Quy trình Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ XEM

Cờ Đảng - Tổ quốcBẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤPCổng dịch vụ công quốc giaĐại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIIIDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/4/2023 2:37:52 PM

^ V? ??u trang
IWC Replica