? Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch | UBND Xã Ninh Sơn | ubnd-xa-ninh-son
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Phòng chống dịch bệnh Covid-19Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTrường Sa
Thống kê truy cập

Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

I. Quy trình Nuôi con nuôi

1/ Quy trình Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước XEM

2/ Quy trình Đăng ký nuôi con nuôi trong nước XEM

3/ Quyết định 2449 về con nuôi XEM

II.  Quy trình Chứng thực

1/ Quy trình Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực XEM

2/ Quy trình Cấp bản sao từ sổ gốc XEM

3/ Quy trình Chứng thực băn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở XEM

4/ Quy trình Chứng thực di chúc XEM

5/ Quy trình Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở XEM

6/ Quy trình Chứng thực sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch XEM

7/ Quy trình Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở XEM

8/ Quy trình Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản XEM

9/ Quy trình Chứng thực việc sữa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch XEM

10/ Quy trình Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận XEM

11/ Quy trình Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản XEM

III. Quy trình hộ tịch

1/ Quy trình Cấp bản sao trích lục hộ tịch XEM

2/ Quy trình Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân XEM

3/ Quy trình Đăng ký kết hôn XEM

4/ Quy trình Đăng ký lại kết hôn XEM

5/ Quy trình Đăng ký khai sinh XEM

6/ Quy trình Đăng ký lại khai sinh XEM

7/ Quy trình Đăng ký khai tử XEM

8/ Quy trình Đăng ký lại khai tử XEM

9/ Quy trình Đăng ký nhận cha, mẹ, con XEM

10/ Quy trình Đăng ký giám hộ XEM

11/ Quy trình Đăng ký chấm dứt giám hộ XEM

12/ Quy trình Đăng ký kết hôn lưu động XEM

13/ Quy trình Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân XEM

14/ Quy trình Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con XEM

15/ Quy trình Đăng ký khai sinh lưu động XEM

16/ Quy trình Đăng ký khai tử lưu động XEM

17/ Quy trình Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch XEM

18/ Quyết định 2620 về lĩnh vực hộ tịch XEM

IV. Quy trình bồi thường

1/ Quy trình Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại XEM

2/ Lĩnh vực bồi thường nhà nước XEM

3/ Quy trình nội bộ Lĩnh vực bồi thường nhà nước XEM

V. Quy trình hòa giải

1/ Quy trình Công nhận hòa giải viên XEM

2/ Quy trình Công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải XEM

3/ Quy trình Thanh toán thù lao cho hòa giải viên XEM

4/ Quy trình Thôi làm hòa giải viên XEM

5/ Lĩnh vực hòa giải cơ sở XEM

VI. Quy trình liên thông

1/ Quy trình Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi XEM

2/ Quy trình Liên thông các thủ tục hành chính Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú XEM

3/ Quy trình Liên thông các thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi XEM

4/ Quyết định 147 về quy chế liên thông TTHC XEM

5/ Quyết định số 1187 về liên thông thủ tục hành chính XEM

VII. Quy trình Tiếp công dân, giải quyết đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo

1/ Quy trình Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã XEM 

2/ Quy trình Giải quyết tố cáo tại cấp xã XEM

3/ Quy trình Tiếp công dân tại cấp xã XEM

4/ Quy trình Xử lý đơn tại cấp xã XEM

5/ Quyết định số 3597 về lĩnh vực khiếu nại tố cáo XEM

VIII. Quy trình phổ biến giáo dục pháp luật

1/ Quy trình Công nhận tuyên truyền viên pháp luật XEM

2/ Quy trình Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật XEM

3/ Quyết định 316 về phổ biến giáo dục pháp luật XEM

IX. Văn bản chỉ đạo điều hành:

1/ Quyết định 1192 về lĩnh vực tư pháp XEM

2/ Quy trình nội bộ lĩnh vực hộ tịch XEM

 

Cờ Đảng - Tổ quốcBẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤPCổng dịch vụ công quốc giaĐại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIIIDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/1/2023 2:20:04 PM

^ V? ??u trang
IWC Replica