? NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ TÍN DỤNG HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM THEO NGHỊ ĐỊNH 74/2019/N | UBND Xã Ninh Sơn | ubnd-xa-ninh-son
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Phòng chống dịch bệnh Covid-19Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTrường Sa
Thống kê truy cập
Tuyên truyền về chế độ, chính sách lao động

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ TÍN DỤNG HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM THEO NGHỊ ĐỊNH 74/2019/NĐ-CP

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ TÍN DỤNG HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM THEO NGHỊ ĐỊNH 74/2019/NĐ-CP
NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ TÍN DỤNG HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM THEO NGHỊ ĐỊNH 74/2019/NĐ-CP

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ TÍN DỤNG HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM THEO NGHỊ ĐỊNH 74/2019/NĐ-CP

Ngày 23/9/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP của về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Theo đó, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành hướng dẫn thực hiện tại văn bản 8055/NHCS-TDSV ngày 31/10/2019 về hướng dẫn cho vay hô trợ tạo việc làm, duy trì và ở rộng việc làm.

Các nội dung chính được thay đổi theo hướng dẫn như sau:

1. Mức cho vay

-  Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

-  Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng.

Mức vay cụ thể do NHCSXH xem xét căn cứ vào nguồn vốnchu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn.

2. Lãi suất cho vay

- Lãi suất cho vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; người lao động bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo (hiện nay là 7,92%/năm).

- Các trường hợp sau đây được cho vay với mức lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hiện nay:

Người lao động là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người khuyết tật;

Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật;

+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số;

+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số.

3. Thời hạn cho vay

Thời hạn cho vay tối đa 120 tháng. Thời hạn cho vay cụ thể do NHCSXH xem xét căn cứ vào nguồn vốnchu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn.

4. Điều kiện bảo đảm tiền vay

Đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm và các quy định hiện hành của NHCSXH.

5. Phương thức cho vay

- Đối với cơ sở SXKD: NHCSXH  thực hiện trực tiếp với cơ sở SXKD.

- Đối với người lao động: NHCSXH ký hợp đồng tín dụng với người lao động. Việc cho vay có ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay cho các tổ chức chính trị - xã hội thông qua Tổ TK&VV theo quy định hiện hành của NHCSXH.

6. Thẩm quyền phê duyệt hồ sơ vay vốn

- Đối với dự án thuộc nguồn vốn do UBND cấp tỉnh quản lý: Chủ tịch UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án xem xét, phê duyệt;

- Đối với dự án thuộc nguồn vốn do các tổ chức thực hiện chương trình: Thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện chương trình xem xét, phê duyệt;

- Đối với dự án thuộc nguồn vốn do NHCSXH huy động và nguồn vốn NHCSXH nhận ủy thác từ các địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm: Giám đốc NHCSXH nơi cho vay xem xét, phê duyệt.

7. Hồ sơ cho vay trực tiếp cho người lao động có ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay cho các tổ chức chính trị - xã hội thông qua Tổ TK&VV theo quy định hiện hành của NHCSXH

- Người vay vốn viết 02 liên Giấy đề nghị vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo mẫu số 1a ban hành kèm theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP gửi Tổ TK&VV.

- Tổ TK& vay vốn lập mẫu 03/TD có phê duyệt của UBND xã gửi ngân hàng kèm theo Biên bản kết nạp tổ viên (nếu chưa là thành viên của tổ TK&VV)

Sau khi có phê duyệt cho vay của Giám đốc NHCSXH nơi cho vay hoặc Quyết định phê duyệt cho vay của cấp có thẩm quyền quản lý vốnNHCSXH nơi cho vay cùng người vay vốn lập Hợp đồng tín dụng theo mẫu số 07b/GQVL, trình Giám đốc NHCSXH nơi cho vay phê duyệt giải ngân;

- NHCSXH nơi cho vay gửi thông báo kết quả phê duyệt cho vay theo mẫu số 04/TD cho UBND cấp xã để thông báo cho người vay đến điểm giao dịch xã làm thủ tục nhận tiền vay.

- Người lao động vay vốn sẽ được NHCSXH cung cấp hồ sơ và hướng dẫn triển khai thông qua tổ TK&VV tại xã như cho vay hộ nghèo và các chương trình khác.

- Cơ sở SXKD vay vốn liên hệ trực tiếp cán bộ ngân hàng CSXH.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cờ Đảng - Tổ quốcBẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤPCổng dịch vụ công quốc giaĐại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIIIDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/8/2023 5:16:35 PM

^ V? ??u trang
IWC Replica