? Thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2021, Ủy ban nhân dân xã Ninh Sơn tiếp tục thực hiện | UBND Xã Ninh Sơn | ubnd-xa-ninh-son
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Phòng chống dịch bệnh Covid-19Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTrường Sa
Thống kê truy cập
Tuyên truyền CCHC

Thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2021, Ủy ban nhân dân xã Ninh Sơn tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC quý III năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2021, Ủy ban nhân dân xã Ninh Sơn tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC quý III năm 2021.
Thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2021, Ủy ban nhân dân xã Ninh Sơn tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC quý III năm 2021.

UBND xã thường xuyên chỉ đạo cán bộ làm đầu mối kiểm soát TTHC thực hiện cập nhật, niêm yết công khai các danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở UBND xã và trên Trang thông tin điện tử xã, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.

Trong quý III/2021, UBND xã đã tiếp nhận tổng cộng 107 hồ sơ. Trong đó: số mới tiếp nhận trong kỳ: 89 hồ sơ, số từ kỳ trước chuyển qua: 18 hồ sơ. Kết quả đã giải quyết: 94 hồ sơ, đạt 87,85%, trong đó giải quyết đúng hạn là 93 hồ sơ, đạt 98,94%, quá hạn: 01 hồ sơ, chiếm 1,06%, hồ sơ đang giải quyết: 13 hồ sơ, chiếm 12,15%.

UBND xã tiếp tục quán triệt, chỉ đạo công chức, người lao động cơ quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC được tăng cường thực hiện. Hệ thống thông tin một cửa điện tử đã được triển khai thực hiện hiệu quả góp phần thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, công khai, minh bạchviệc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cụ thể trong quý III, UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết 12/12 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 100%.

Công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính luôn được quan tâm thực hiện theo đúng quy định. UBND xã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Bộ phận Một cửa xã.

Việc thực hiện quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC được thực hiện bằng nhiều hình thức. Các văn bản về kiểm soát TTHC của Trung ương và của tỉnh, thị xã đều được phổ biến đến cán bộ, công chức và Nhân dân kịp thời.

Trong quý IV/2021, UBND xã tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm soát TTHC, niêm yết bổ sung các Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; công khai minh bạch TTHC bằng nhiều hình thức thiết thực và thích hợp để tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, dễ hiểu và dễ thực hiện; Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, đáp ứng tốt nhất nhu cầu giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm soát TTHC, triển khai có hiệu quả Hệ thống thông tin một cửa điện tử; thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021./.

KIM THOA

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cờ Đảng - Tổ quốcBẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤPCổng dịch vụ công quốc giaĐại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIIIDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/8/2023 4:27:46 PM

^ V? ??u trang
IWC Replica