? Tuyên truyền CCHC
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Phòng chống dịch bệnh Covid-19Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTrường Sa
Thống kê truy cập

Tuyên truyền CCHC

TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN UBND XÃ NINH SƠN

TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN UBND XÃ NINH SƠN

TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN UBND XÃ NINH SƠN

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG THÁNG 10/2021 CỦA UBND XÃ NINH SƠN

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG THÁNG 10/2021 CỦA UBND XÃ NINH SƠN

Thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2021, Ủy ban nhân dân xã Ninh Sơn tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC quý III năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2021, Ủy ban nhân dân xã Ninh Sơn tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC quý III năm 2021.

XÃ NINH SƠN ĐÃ HOÀN THÀNH VIỆC CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008 SANG ISO 9001:2015

XÃ NINH SƠN ĐÃ HOÀN THÀNH VIỆC CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008 SANG ISO 9001:2015

NINH SƠN TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

NINH SƠN TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

NINH SƠN TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRONG MÙA DỊCH COVID - 19

NINH SƠN TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRONG MÙA DỊCH COVID - 19

XÃ NINH SƠN THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I/2021 VỚI NHIỀU CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC Ở CÁC LĨNH VỰC TRỌNG TÂM

XÃ NINH SƠN THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I/2021 VỚI NHIỀU CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC Ở CÁC LĨNH VỰC TRỌNG TÂM

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021
Hướng dẫn cách nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến: Áp dụng từ 1-7-2020 trên toàn quốc

Hướng dẫn cách nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến: Áp dụng từ 1-7-2020 trên toàn quốc

Hướng dẫn cách nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến: Áp dụng từ 1-7-2020 trên toàn quốc
Từ 1-7-2020 thêm 6 dịch vụ công được giao dịch trực tuyến

Từ 1-7-2020 thêm 6 dịch vụ công được giao dịch trực tuyến

Từ 1-7-2020 thêm 6 dịch vụ công được giao dịch trực tuyến
Cờ Đảng - Tổ quốcBẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤPCổng dịch vụ công quốc giaĐại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIIIDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/8/2023 5:11:13 PM

^ V? ??u trang
IWC Replica